Polityka prywatności/Cookies

Informacje ogólne

       Prywatność osób odwiedzających naszą sklep internetowy jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.

Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.

Administratorem danych osobowych klientów sklepu internetowego działającego pod adresem www.pulmedic.pl jest Katarzyna Wasielewska  prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PULMEDIC Katarzyna Wasielewska (dalej: Pulmedic) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krzywoustego 75/4, 51-166 Wrocław, Numer NIP 8992585691, Numer REGON 387564085, Adres strony internetowej www.pulmedic.pl, tel. 664201414, adres e-mail: kontakt@pulmedic.pl.

 

 

Dane osobowe i ich przetwarzanie

Polityka prywatności ma zastosowanie do danych podanych przez Klientów www.pulmedic.pl w celu:

a)     rejestracji w www.pulmedic.pl (założenie konta),

b)    logowania do konta,

c)     składania i realizacji zamówień (rezerwacji produktów) oraz wysyłki zamówień  do klienta;

d)    realizacji zwrotów świadczeń w wyniku odstąpienia Klienta od umowy,

e)     marketingu bezpośredniego.

f)     analiz dotyczących funkcjonowania/statystyk strony Pulmedic.

 

W celu przyjęcia i realizacji zamówień Pulmedic zbiera następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu, adres e-mail, numer NIP (w celu wystawienia faktury VAT) niezbędne do realizacji usług przez Pulmedic (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

W celu rejestracji konta Pulmedic zbiera dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu, adres e-mail, nazwa użytkownika, hasło niezbędne do realizacji usług (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

W celu wysłania ofert handlowych (marketing bezpośredni) Pulmedic może przetwarzać dane tj adres e-mail lub nr telefonu jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – przysługuje Ci prawo sprzeciwu.

Klient dobrowolnie udostępnia dane osobowe (pkt 2 i 3), jednak wybrane dane osobowe oznaczone jako „obowiązkowe” są konieczne do realizacji usług: składania i realizacji zamówień, rejestracji konta w oraz wysyłki zakupionych towarów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) i ich brak spowoduje niemożliwość realizacji zamówienia.

Prawa klienta

 

Każdy Klient którego dane osobowe sa przetwarzane przez Pulmedic ma prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania, do bycia zapomnianym (w przypadkach opisanych w art. 17 ust. 1 RODO), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i sprzeciwu wobec przetwarzania ( np. marketing bezpośredni). W celu realizacji powyższych praw  wystarczy wysłać takie żądanie na adres e-mail: kontakt@pulmedic.pl lub też pisemnie wysyłając je na adres PULMEDIC Katarzyna Wasielewska ul. Krzywoustego 75/4, 51-166 Wrocław. Klient ma również prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przetwarzania danych osobowych przez Pulmedic.

W sytuacji, gdy Pulmedic przesyła informacji handlowej drogą elektroniczną (np. poprzez e-mail w postaci Newslettera) osobie, która nie chce już go  otrzymywać ma  prawo zgłoszenia sprzeciwu. W tym celu należy: wysłać e-mail z żądaniem sprzeciwu przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego na adres: kontakt@pulmedic.pl  lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres: PULMEDIC Katarzyna Wasielewska ul. Krzywoustego 75/4, 51-166 Wrocław.

  

 

Prawa i obowiązki sklepu internetowego

Pulmedic może przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom współpracującym z Pulmedic w zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych przez Pulmedic (w celu realizacji umowy sprzedaży), a w szczególności w związku z:  realizacją zamówień, wysyłką zamówień do Klienta, jak również obsługą płatności, rozpatrywaniem reklamacji (roszczeń) i w tym zakresie dane osobowe mogą być przekazywane firmom kurierskim (przewoźnikom), firmom obsługującym płatności (np. bankom, firmom pośredniczącym), dostawcom produktów.

Pulmedic oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności podmiotom świadczącym na rzecz Pulmedic usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania sklepem, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami.

Pulmedic może również być zobowiązany do przekazania Twoich danych  właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Okres przetwarzania danych i transfer danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, jak również do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych (dot.  marketingu bezpośredniego).

Okres  przetwarzania danych może być wydłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń (rozpatrywania gwarancji, reklamacji, realizacji rękojmi) lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich  ani organizacji międzynarodowych( poza EOG).

Polityka cookies

 

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu PULMEDIC Katarzyna Wasielewska ul. Krzywoustego 75/4, 51-166 Wrocław.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  d) wyświetlania reklam;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.